เข้าสู่หน้าหลัก
เข้าสู่เว็บไซต์ Enter to Website
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เลขที่ ๗๘/๒๔ หมู่ที่๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทร. ๐๒ ๕๘๔๗๒๕๔-๕๕ ,๐๒ ๕๘๔๗๒๖๔
Phayathai Babies' Home 78/24 Moo. 1 District Bangtalad Amphur Pakket Nontaburi Province Tel : 0-2584-7253-55 Fax : 0-2584-7254-55 Ext. 109